Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Finanční analýza společnosti

Řeč čísel podáme srozumitelnou formou a poskytneme vám ucelené informace o vaší společnosti. Samozřejmostí je návrh řešení a doporučení v jednotlivých krocích.

Finanční kontrola probíhá pravidelně. Jenom tak neztratíte přehled o peněžních tocích a budete mít situaci vždy pod kontrolou.

Na základě číselných výstupů z vašeho účetnictví zhodnotíme vaši současnou situaci.

Finanční analýza podniku může odhalit nevhodné trendy. Díky jejímu včasnému provedení umožníme nasměrování společnosti správným směrem.

Zpracování finanční analýzy vložte do našich rukou. Víme, co děláme.

 

 

 

Máte zájem o nezávaznou nabídku zdarma?Kontaktujte nás

Finanční analýza mapuje následující ukazatele:

Likvidita a aktivita (momentální schopnost hradit své splatné závazky, schopnost využívat majetek).

Rentabilita (schopnost dosahovat výnos).

Zadluženost (kapitálová struktura firmy).

Cash Flow (pohled na výdaje a příjmy firmy).